Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością wprowadzenia zmian fakultatywnych do Statutu Spółdzielni, które nie zostały omówione i przyjęte na Walnym Zgromadzeniu w roku 2022, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 marca br. powołała Komisję Statutową, której zadaniem będzie analiza tych propozycji zmian Statutu i poprawek zgłoszonych przez Członków Spółdzielni, jak również analiza potrzeby wprowadzenia zmian innych zapisów.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o pisemne zgłaszanie (biuro Spółdzielni) wszelkich zmian, uwag i komentarzy do Statutu do dnia 17 kwietnia br. 

Proponowane zmiany postanowień Statutu Spółdzielni zostaną przedstawione Członkom Spółdzielni do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2023 r.  

Skład Komisji Statutowej

- p. Marta KROHSE – Przewodnicząca komisji

- p. Agnieszka GOGOLEWSKA – Członek komisji

- p. Małgorzata JASIŃSKA – Członek komisji (KDM Gubinowska 4)

- p. Piotr CHMIELEWSKI – Członek komisji (KDM Gubinowska 7)

Z poważaniem

          Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów”

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl