Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością wprowadzenia zmian fakultatywnych do Statutu Spółdzielni, które nie zostały omówione i przyjęte na Walnym Zgromadzeniu w roku 2022, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 marca br. powołała Komisję Statutową, której zadaniem będzie analiza tych propozycji zmian Statutu i poprawek zgłoszonych przez Członków Spółdzielni, jak również analiza potrzeby wprowadzenia zmian innych zapisów.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o pisemne zgłaszanie (biuro Spółdzielni) wszelkich zmian, uwag i komentarzy do Statutu do dnia 17 kwietnia br. 

Proponowane zmiany postanowień Statutu Spółdzielni zostaną przedstawione Członkom Spółdzielni do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2023 r.  

Skład Komisji Statutowej

- p. Marta KROHSE – Przewodnicząca komisji

- p. Agnieszka GOGOLEWSKA – Członek komisji

- p. Małgorzata JASIŃSKA – Członek komisji (KDM Gubinowska 4)

- p. Piotr CHMIELEWSKI – Członek komisji (KDM Gubinowska 7)

Z poważaniem

          Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów”

W dniu 20 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Osiedle Wilanów”.

Jeden z punktów porządku obrad dotyczył kwestii problemu parkowania na osiedlu oraz planu remontów na parkingach społecznych. Zarząd przedstawił propozycje rozwiązania powstałego problemu parkowania wzdłuż ul. Resorowej omawiane na spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Wilanów. Na ten moment Urząd Dzielnicy może rozpatrzyć opcję organizacji ruchu na pasie chodnika, o ile Spółdzielnia wydzieli część przyległego terenu zielonego. Czyli na wysokości budynków Sobieskiego 6 i 10 miałyby się znaleźć miejsca parkingowe.  

Dla Mieszkańców tych budynków jest to propozycja praktycznie nie do przyjęcia i zmieniłaby drastycznie charakter terenu z zielonego o funkcji rekreacyjnej w parkingi na kilkadziesiąt samochodów. Zarząd Spółdzielni oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej wnieśli rozważenie drugiej opcji, czyli organizacji ruchu na tym pasie polegającej na utworzeniu strefy zamieszkania, w której mogliby poruszać się piesi i mogłyby parkować samochody zgodnie z przepisami. Urząd Dzielnicy ma podjąć także analizę tej opcji.

Zarząd przedstawił szczegółową informację z podjętych działań oraz plan prac związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych na dachach budynkach mieszkalnych Spółdzielni z wykorzystaniem dofinansowania w wysokości do 50% wartości realizacji inwestycji. Podjęto działania mające na celu analizę opłacalności takiego przedsięwzięcia i możliwości techniczne jego realizacji. Planowane jest wykonanie instalacji o mocy, która pokryje zapotrzebowanie budynków w energię elektryczną potrzebną do obsługi części wspólnych tj. oświetlenia, dźwigów i pracy pomp węzłów cieplnych o ile pozwolą na to warunki techniczne montażu, w szczególności układ dachu . W obecnej chwili trwa wybór projektanta instalacji na poszczególne budynki oraz przygotowanie materiałów do złożenia stosownych wniosków o dofinansowanie inwestycji zamontowania instalacji fotowoltaicznych na wszystkich 17 budynkach mieszkalnych.   

W związku z wprowadzoną decyzją przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od dnia 1 marca br. ulegają zmianie zaliczkowe stawki opłat za zimną wodę i ścieki. Stosowne informacje o zmianie opłat zostaną przekazane mieszkańcom do końca lutego br. 

Przedyskutowano także przedstawiony przez Zarząd projekt Regulaminu zasad utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie osiedla. Regulamin został opracowany przy udziale powołanej przez Radę Nadzorczą Komisji ds. zieleni.

Na wniosek Zarządu parkingu społecznego, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia od dnia 01.03.2023 r. nowych stawek opłat za używanie miejsc postojowych na parkingu nr 5 przy ul. Goplańskie/Resorowej. 

Komisja Rewizyjna omówiła projekty dwóch nowych regulaminów: Regulamin Funduszu Inwestycyjnego oraz Regulamin Referendum. Prace nad regulaminami trwają, na obecnym etapie Rada wprowadziła kolejne propozycje zmian oraz podjęła decyzję o przekazaniu propozycji regulaminów do konsultacji KDM-om nieruchomości. Prace będą kontynuowane i zostaną omówione na następnym posiedzeniu w marcu.

Uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej zamieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni i dostępne dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu.

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie dziękujemy Państwu za bardzo aktywny i liczny udział w ogólnopolskiej akcji złożenia  petycji z żądaniem dopłat do centralnego ogrzewania dla mieszkańców  Spółdzielni Mieszkaniowych, wspólnot i TBS-ów, koordynowanej przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami (IGN).

Pragniemy poinformować, że pod petycją podpisało się, aż 563 Mieszkańców Spółdzielni.

Dziękujemy również przedstawicielom Komitetów Domowych Mieszkańców, którzy z dużym zaangażowaniem współdziałali z Mieszkańcami i Zarządem Spółdzielni w tej akcji.

Jeszcze raz, serdecznie dziękujemy.

Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W ZWIĄZKU Z ROSNĄCĄ LICZBĄ ZACHOROWAŃ NA COVID-19 W WOJ. MAZOWIECKIM

ORAZ WŚRÓD PRACOWNIKÓW SPÓŁDZILENI

W TROSCE O ZDROWIE NAS WSZYSTKICH ZALECAMY NOSZENIE MASECZEK

NA TERENIE BIURA SPÓŁDZIELNI  

Szanowni Mieszkańcy,

Budowa tramwaju do Wilanowa wkracza w kolejny etap. W nocy z 10 na 11 lutego rozpocznie się wdrażanie nowej organizacji ruchu na ulicy Sobieskiego, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Van Beethovena do skrzyżowania z ul. Witosa – tam nastąpi przełożenie ruchu z jezdni wschodniej na zachodnią. 

W środę 15 lutego w godzinach nocnych, o ile pozwolą warunki pogodowe, nastąpi przełożenie ruchu z jezdni wschodniej na zachodnią w ulicy Sobieskiego, od skrzyżowania z ulicą Witosa do skrzyżowania z aleją Wilanowską.

W ostatniej fazie, w połowie ferii (weekend 18 – 19 lutego), nastąpi przełożenie ruchu w alei Rzeczpospolitej: na odcinku od al. Wilanowskiej do ulicy Klimczaka z jezdni wschodniej na zachodnią, zaś na odcinku od ul. Klimczaka do ulicy Branickiego – z jezdni zachodniej na jezdnię wschodnią.

Pierwsze prace umożliwiające wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu już trwają, zaś od 7 lutego ekipy generalnego wykonawcy rozpoczną wykonywanie oznakowania pionowego, począwszy od skrzyżowania ulicy Sobieskiego z ulicą Van Beethovena.
Podane daty wdrażania Czasowej Organizacji Ruchu są uzależnione od warunków pogodowych – w przypadku bardzo intensywnych opadów śniegu/deszczu albo silnych mrozów mogą ulec niewielkiej zmianie.

Dodatkowe połączenia Warszawskiego Transportu Publicznego dla mieszkańców Mokotowa i Wilanowa

Na czas zmiany organizacji ruchu wzdłuż ulicy Sobieskiego i Rzeczpospolitej zwiększy się liczba połączeń autobusowych, którymi mieszkańcy Wilanowa i tej części Mokotowa będą mogli dotrzeć do centrum. Na całej długości ulicy Jana III Sobieskiego wyznaczony zostanie buspas, uruchomione będą też dodatkowe połączenia autobusowe do metra, a w okresie ferii – utrzymane częstsze kursy autobusów linii 522 oraz kursowanie autobusów linii E-2.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl